Vitajte!

Slovenská spoločnosť pre operačný výskum Katedra operačného výskumu a ekonometrie Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS (MULTIPLE CRITERIA DECISION MAKING XVIII) 25. Máj - 27. Máj 2016, Vratná - Hotel Boboty, Slovenská republika.

Program

 

 

SSOV Konferencia 2016